นิยามที่ดีที่สุด
ชนะไปด้วยความเคยชิน

วลีของชายนาม " ชางเหลียง " เกรียนนักซิ่งที่ตายห่าไปกับต้นไม้ข้างทาง มีความหมายในเชิงว่า จะทำเหี้ยอะไรกูก็ชนะ/ได้เปรียบ อยู่ดี


กูวิ่งผ่าน Z33 มาด้วยความเร็ว 380 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และชนะไปด้วยความเคยชิน