นิยามที่ดีที่สุด
ชานน

เทพ บ้า pony ใน Magic Cat


ชานน