ชานน


2

เทพ บ้า pony ใน Magic Cat

ชานน


เสนอนิยามใหม่

ชานน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง