ขะท้อก


1

เพี้ยนมาจากคำว่า ขอโทษ

อุ๊ย ขะท้อกค่ะ


เสนอนิยามใหม่

ขะท้อก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง