ขี้ทูด


1

โคตร กาก

กาก


1

--
-
-
-
-
--
-

กากจุงเบยอิอิ^^


เสนอนิยามใหม่

ขี้ทูด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง