ไข่ดาว


10

ใช้เปรียบเทีบยหน้าอกของผู้หญิง

ยัยไข่ดาว


1

ผู้หยฺงที่นมเร๊ก

น้องไข่ดาวแฟ๊ปของฉันภูเขานะย๊ะ


เสนอนิยามใหม่

ไข่ดาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง