นิยามที่ดีที่สุด
ไข่ดาว

ใช้เปรียบเทีบยหน้าอกของผู้หญิง


ยัยไข่ดาว

ไข่ดาว

ผู้หยฺงที่นมเร๊ก


น้องไข่ดาวแฟ๊ปของฉันภูเขานะย๊ะ