นิยามที่ดีที่สุด
ขัดหม้อ

ขัดจังหวะ


อย่าขัดหม้อดิ

ขัดหม้อ

ฝอยขัดหม้อ


พี่ๆ หนูขอดูฝอยขัดหม้อพี่หน่อยดิ