ขัดหม้อ


2

ขัดจังหวะ

อย่าขัดหม้อดิ


0

ฝอยขัดหม้อ

พี่ๆ หนูขอดูฝอยขัดหม้อพี่หน่อยดิ


เสนอนิยามใหม่

ขัดหม้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง