นิยามที่ดีที่สุด
ขุนก้อง

เป็นบุคคลหน้าตาดี หาใครเปรียบได้ เป็นผู้ชายที่หาใครเทียบยาก
แม้ ณเดช ยังเข้ามาขอถ่ายรูป เป็นบุคคล ที่เหมาะกับคำว่าเทพบุตร


ขุนก้องบิ้วตี้ฟูลเกิ้ล