ขุนก้อง


1

เป็นบุคคลหน้าตาดี หาใครเปรียบได้ เป็นผู้ชายที่หาใครเทียบยาก
แม้ ณเดช ยังเข้ามาขอถ่ายรูป เป็นบุคคล ที่เหมาะกับคำว่าเทพบุตร

ขุนก้องบิ้วตี้ฟูลเกิ้ล


เสนอนิยามใหม่

ขุนก้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง