เขินจุง


2

มาจาก เขินจัง เพื่อเรียกให้แอ๊บแบ๊วยิ่งขึ้น

เขินจุงอ่ะเธออออ


เสนอนิยามใหม่

เขินจุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง