นิยามที่ดีที่สุด
ขุ่นพระ

เสียงอุทานเตือนเจ้านายสมัยเก่าของบ่าวแม่นมที่เลี้ยงเจ้านายมาตั้งแต่เล็ก เห็นคุณพระที่ตนเองเลี้ยงมาทำอะไรที่ไม่เข้าท่าโดยเฉพาะการอวดดีกับ สาว ๆ


ขุ่นพระ! โอ้ย บ่าวจะเป็นลม

ขุ่นพระ

มาจากคุณพระ


โอ้วววว ขุ่นพระ