นิยามที่ดีที่สุด
ขุ่นแพร๊ะ

เป็นคำอุทานเมื่อตกใจ
พัฒนามาจากคำว่า คุณพระ -> ขุ่นพระ -> ขุ่นแพร๊ะ

โดยมักจะนำมือทั้งสองข้างประสานกันแล้วทาบบนอกเวลาพูด


A : นั่น หมู
B : ขุ่นแพร๊ะ!! (เอามือประสานทาบอก)