ขุ่นแพร๊ะ


1

เป็นคำอุทานเมื่อตกใจ
พัฒนามาจากคำว่า คุณพระ -> ขุ่นพระ -> ขุ่นแพร๊ะ

โดยมักจะนำมือทั้งสองข้างประสานกันแล้วทาบบนอกเวลาพูด

A : นั่น หมู
B : ขุ่นแพร๊ะ!! (เอามือประสานทาบอก)


เสนอนิยามใหม่

ขุ่นแพร๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง