ขนมปังทาแยม


4

ขนมปังเปรียบได้กับผ้าอนามัย
แยมเปรียบได้กับประจำเดีอน
ขนมปังทาแยมคือผ้าอนามัยที่เปื้อนประจำเดือน

แกๆ ชั้นขอตัวไปเปลี่ยนหนมปังทาแยมก่อนนะ


2

ผ้าอนามัยเปื้อนประจำเดือน

เฮ้ย ขนมปังทาแยมหล่นแล้วอีดอก


เสนอนิยามใหม่

ขนมปังทาแยม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง