นิยามที่ดีที่สุด
ขนมปังทาแยม

ขนมปังเปรียบได้กับผ้าอนามัย
แยมเปรียบได้กับประจำเดีอน
ขนมปังทาแยมคือผ้าอนามัยที่เปื้อนประจำเดือน


แกๆ ชั้นขอตัวไปเปลี่ยนหนมปังทาแยมก่อนนะ

ขนมปังทาแยม

ผ้าอนามัยเปื้อนประจำเดือน


เฮ้ย ขนมปังทาแยมหล่นแล้วอีดอก