ขนหมอย


1

สิ่งที่ติดกับหี

ขนหี


1

ขนที่ขึ้นปกคลุมอวัยวะเพศของเพศหญิง

หมอย


เสนอนิยามใหม่

ขนหมอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง