ขะโบ้ยโข่ย


1

แปลว่า สวัสดี

ขะโบ้ยโข่ย


เสนอนิยามใหม่

ขะโบ้ยโข่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง