นิยามที่ดีที่สุด
ขะโบ้ยโข่ย

แปลว่า สวัสดี


ขะโบ้ยโข่ย