นิยามที่ดีที่สุด
ขี้นอก

เชย , ไม่ทันสมัย , เสี่ยวๆ , กระจอก


นาย ก. : วันนี้คิงจะไปแอ่วตางใด บ่า
นาย ข. : ฮาว่าจะไปผ่อหนังกะเมียฮาน่ะ ตี้เช็นทรัลกาดสวยแก้ว
นาย ก. : แอ้ ... คิงยังไปอยู่ "ขี้นอก" ง่าวบ่ะ บ่าเดียวเปิ้น ปาเมียไปผ่อหนังกันติด เมเจอโรบินสัน ปุ้น คิงยัง ขี้นอก ผ่อนี้อยู่ก๋า 55555