นิยามที่ดีที่สุด
แขบ แขบ

แขบ แขบ แปลว่า เร็วๆ


แขบๆๆตะนายหัว ผมเนือย

รีบๆๆสิลูกพี่ ผมหิวข้าว