นิยามที่ดีที่สุด
ขนฟู

เป็นอาการอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ 555


ณ ผับแห่งหนึ่ง
A : เฮ้ยมึง ผู้หญิงคนนั้นแม่งแจ่มว่ะ
B : คนไหนวะ ?
A : คนนัั้นไง ที่นั่งตรงขอบโต๊ะอ่ะ เห็นแล้วแม่ง 'ขนฟู' ว่ะ
B : ..... ?