ขนฟู


1

เป็นอาการอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่คิดจะมีเพศสัมพันธ์ 555

ณ ผับแห่งหนึ่ง
A : เฮ้ยมึง ผู้หญิงคนนั้นแม่งแจ่มว่ะ
B : คนไหนวะ ?
A : คนนัั้นไง ที่นั่งตรงขอบโต๊ะอ่ะ เห็นแล้วแม่ง 'ขนฟู' ว่ะ
B : ..... ?


เสนอนิยามใหม่

ขนฟู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง