ข่นบว้า


2

คนบ้า

คนนั้นเค้าจิตไม่ปรกติลูกเค้าเป็นข่นบว้า


เสนอนิยามใหม่

ข่นบว้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง