ขุ่นพร๊ะ


1

เมื่อคำอุทาน 'คุณพระ' เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทย
เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงเริ่มอนุรักษ์นำมากลับมาใช้กัน
แต่ทว่าถ้าอุทาน 'คุณพระ' เหมือนเดิม คงจะเชยเกินไป
จึงมีการเล่นคำเล่นเสียงว่า 'ขุ่นพร๊ะ' [ขุ่น-พร๊ะ]

A : เห้ย! นั่นแมว
B : ขุ่นพร๊ะ!


เสนอนิยามใหม่

ขุ่นพร๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง