นิยามที่ดีที่สุด
กำแมวพิมพ์

ใช้เป็นคำอ้างเวลาอยากสารภาพอะไร หรือ พูดอะไรที่ไม่อยากให้สื่อถึุงตัวเองโดยตรง


เช่น ผมรักบลาๆๆๆ #กำแมวพิมพ์

กำแมวพิมพ์

เอาไว้ด่า


พ่องตาย/กำแมวพิม

กำแมวพิมพ์

เอาไว้บอกอะไรวซักอย่างให้คนอื่นรู้ทางอ้อม


ผมชอบคุณครับ
กำแมวพิมพ์

กำแมวพิมพ์

มันก้แค่ข้ออ้างพวกด่าคนเท่านั้นแหล่ะ


โทดๆ #กำแมวพิมพ์

กำแมวพิมพ์

แถ


.