นิยามที่ดีที่สุด
ก็ไม่รู้สิน่ะ

โน้สสร้างกระแส แต่ก็ไม่ได้อะไร


ก็แค่อยากตามกระแสแบบโน้ส ก็ไม่รู้สิน่ะ