นิยามที่ดีที่สุด
ก็ไม่รู้สินะ

โน้สสร้างกระแส แต่ก็ไม่ได้อะไร


ก็แค่อยากตามกระแสแบบโน้ส ก็ไม่รู้สินะ

ก็ไม่รู้สินะ

ไอสาดนั้น แย่ง ของกูไป ก็ไม่รู้สินะ โตแล้วคิดเองได้


555ก็ไม่รู้สินะ โตแล้วคิดเองได้