นิยามที่ดีที่สุด
กูไม่รู้กูไม่เกียว กุมาเยี่ยวเดี๋ยวไป

ใช่เวลาคนอื่นหาเรื่องกัน แล้วเรากำลังหาทางหนี


ก : ไอ้ ข มาต่อยกัน

ข : เข้ามาเลย

ระหว่างนั่นค เดินผ่านแล้วชำเลืองเห็น2คนนั้น

ก และข : มองไร!!!

ค : กูไม่รู้กูไม่เกียว กุมาเยี่ยวเดี๋ยวไป //ทำหน้าแบบ กัมจง