นิยามที่ดีที่สุด
ก็ไม่รู้อ่ะนะ

A : เห้ย ไมงี้!?
B : ก็ไม่รู้อ่ะนะ