ก็ไม่รู้อ่ะนะเสนอนิยามใหม่

ก็ไม่รู้อ่ะนะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง