นิยามที่ดีที่สุด
กูไมไหวแล้วเว้ยยยย

สุดจะทน


........