นิยามที่ดีที่สุด
กั้ย

แปลว่าใกล้ เป็นคำศัพท์วัยรุ่นที่ไม่ต้องใช้ลิ้น


เขยิบมากั้ยๆหน่อยสิจ๊ะ