กั้ย


1

แปลว่าใกล้ เป็นคำศัพท์วัยรุ่นที่ไม่ต้องใช้ลิ้น

เขยิบมากั้ยๆหน่อยสิจ๊ะ


เสนอนิยามใหม่

กั้ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง