นิยามที่ดีที่สุด
กายก่ายก้ายก๊ายก๋าย

แปลว่า หี ภาษาอินเดีย


กายก่ายก้ายก๊ายก๋ายของแนผมมีคนเย็ดไปแล้ว