กายก่ายก้ายก๊ายก๋าย


5

แปลว่า หี ภาษาอินเดีย

กายก่ายก้ายก๊ายก๋ายของแนผมมีคนเย็ดไปแล้ว


เสนอนิยามใหม่

กายก่ายก้ายก๊ายก๋าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง