นิยามที่ดีที่สุด
กุยซุย

บ้านนอก,เหมือนกุ๊ย


โอ้ยบักกุยซุยเอ้ย
แปลว่า โอ้ยบักบ้านนอก