กุยซุย


1

บ้านนอก,เหมือนกุ๊ย

โอ้ยบักกุยซุยเอ้ย
แปลว่า โอ้ยบักบ้านนอก


เสนอนิยามใหม่

กุยซุย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง