เกียน


-1

555

กุเกียน


เสนอนิยามใหม่

เกียน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง