กาเยบกสา


-1

เป็นการพิมพ์เเป้นพิมมั่วเมื่อรำคาญ

ไม่มี --


เสนอนิยามใหม่

กาเยบกสา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง