นิยามที่ดีที่สุด
กาเยบกสา

เป็นการพิมพ์เเป้นพิมมั่วเมื่อรำคาญ


ไม่มี --