เกียรติภูมิ


1

เเฟนนัส

เกียรติภูมิเป็นแฟนกับนัส


เสนอนิยามใหม่

เกียรติภูมิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง