นิยามที่ดีที่สุด
กร

ไก่น้อยที่กำลังฝึกเดินทาง


ไก่แม่ลูกอ่อน