นิยามที่ดีที่สุด
กร

คนที่สมาร์ท ทั้งกาย และ ใจ ขนาดโทรศัพท์ยังใช้สมาร์ทโฟน


เฮ้ยไอสัสสมึงแม่งกรดีวะ กูชอบๆ

กร

ไก่น้อยที่กำลังฝึกเดินทาง


ไก่แม่ลูกอ่อน