กร


1

ไก่น้อยที่กำลังฝึกเดินทาง

ไก่แม่ลูกอ่อน


เสนอนิยามใหม่

กร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง