กราก


1

มันก็คือคำว่ากากนั้นเอง

"ไอนี้กรากหวะ"

กับ

"ไอนี้กากหวะ"


เสนอนิยามใหม่

กราก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง