แกรกกราก


2

เสียงของวัตถุแห้ง เช่น ใบกล้วย ฯลฯ แกว่งหรือเสียดสีกัน เวลาลมพัด

สุนัขเห็นอะไรไหว ๆ และได้ยินเสียงแกรกกราก จึงเห่าขึ้น


เสนอนิยามใหม่

แกรกกราก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง