นิยามที่ดีที่สุด
แกรกกราก

เสียงของวัตถุแห้ง เช่น ใบกล้วย ฯลฯ แกว่งหรือเสียดสีกัน เวลาลมพัด


สุนัขเห็นอะไรไหว ๆ และได้ยินเสียงแกรกกราก จึงเห่าขึ้น