นิยามที่ดีที่สุด
กูรักอัฐ

สัสสส


ปัญญาอ่อนว่ะ

กูรักอัฐ

แก้วรักอัฐ อัฐแฟนกู กูหวงงงงงงงงงงงงงงง


แก้วโคตรรักอัฐ