กูรักอัฐ


0

สัสสส

ปัญญาอ่อนว่ะ


-3

แก้วรักอัฐ อัฐแฟนกู กูหวงงงงงงงงงงงงงงง

แก้วโคตรรักอัฐ


เสนอนิยามใหม่

กูรักอัฐ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง