กูรักมึง


4

ฉันรักเธอ

กูรักมึงนะ


เสนอนิยามใหม่

กูรักมึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง