กรัง


7

ทุเรดเกินรับได้

ทำไมทำตัวกรังจังแว้
กรังว่ะ


เสนอนิยามใหม่

กรัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง