นิยามที่ดีที่สุด
กรัง

ทุเรดเกินรับได้


ทำไมทำตัวกรังจังแว้
กรังว่ะ