นิยามที่ดีที่สุด
กระจี๋

ใช้ดูถูกเพื่อน ที่ฝีมือด้อยกว่าผู้พูด (ความหมายคล้ายคำว่ากระจอก)


ทำไมเล่นกระจี๋ยังงี้วะ
ทำตัวกระจี๋ยังงี้ ใครเค้าจะชอบมึง
มึงแม่งกระจี๋ว่ะ