กระจี๋


1

ใช้ดูถูกเพื่อน ที่ฝีมือด้อยกว่าผู้พูด (ความหมายคล้ายคำว่ากระจอก)

ทำไมเล่นกระจี๋ยังงี้วะ
ทำตัวกระจี๋ยังงี้ ใครเค้าจะชอบมึง
มึงแม่งกระจี๋ว่ะ


เสนอนิยามใหม่

กระจี๋
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง