นิยามที่ดีที่สุด
แกร

แกร เป็น noun ที่ผันตามความแรดของบุคคลที่ใช้ ยิ่งแรดมาก ตัว ร ยิ่งมีมาก

แกร ผันมาจากคำว่าแก แค่ใส่ ร ให้ดูแรดพเียงเท่านั้น


แกรรรรรรรรรรรรรรร เราเขิลจุงเบย