กิโยมิ


14

กิโยมิ = น่ารักป่ะ

อิล ดอ ฮา กิ อิล รึล กวี โย มิ = น่ารักป่ะ...เอานิ้วจิ่มเเก้ม
อี ดอ ฮา กิ อี นึน กวี โย มิ = น่ารักป่ะ...ทำท่าหูกระต่าย
ซัม ดอ ฮา กิ ซัม มึลกวี โย มิ =น่ารักป่ะ...ทำท่าเขากวาง
ฯลฯ


6

กิโยมิ = น่าเย็ดป่ะ

อิล ดอ ฮา กิ อิล รึล กวี โย มิ = น่าเย็ดป่ะ...เอาดอจิ้มเเก้ม
อี ดอ ฮา กิ อี นึน กวี โย มิ = น่าเย็ดป่ะ...เอาดอยัดตูดกระต่าย
ซัม ดอ ฮา กิ ซัม มึลกวี โย มิ =น่าเย็ดป่ะ...เอาดอยัดปากกวาง


5

1+1 น่ารักปะหละเป็นประโยคหลักของเพลงนี้

กิโยมิเป็นเพลงๆหนึ่งนะแจ้


เสนอนิยามใหม่

กิโยมิ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง