นิยามที่ดีที่สุด
กิโยมิ

กิโยมิ = น่ารักป่ะ


อิล ดอ ฮา กิ อิล รึล กวี โย มิ = น่ารักป่ะ...เอานิ้วจิ่มเเก้ม
อี ดอ ฮา กิ อี นึน กวี โย มิ = น่ารักป่ะ...ทำท่าหูกระต่าย
ซัม ดอ ฮา กิ ซัม มึลกวี โย มิ =น่ารักป่ะ...ทำท่าเขากวาง
ฯลฯ

กิโยมิ

กิโยมิ = น่าเย็ดป่ะ


อิล ดอ ฮา กิ อิล รึล กวี โย มิ = น่าเย็ดป่ะ...เอาดอจิ้มเเก้ม
อี ดอ ฮา กิ อี นึน กวี โย มิ = น่าเย็ดป่ะ...เอาดอยัดตูดกระต่าย
ซัม ดอ ฮา กิ ซัม มึลกวี โย มิ =น่าเย็ดป่ะ...เอาดอยัดปากกวาง

กิโยมิ

1+1 น่ารักปะหละเป็นประโยคหลักของเพลงนี้


กิโยมิเป็นเพลงๆหนึ่งนะแจ้