กึ๋ย


3

ตกใจ

A ฮึ่ยหนอน
B กึ๋ย


เสนอนิยามใหม่

กึ๋ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง