กวีพ่อทุกสถาบัน


5

บุคคลผู้เขียนตามฝาผนัง

เห้ยเมิงนี้มันกวีพ่อทุกสถาบันจริงๆวะ


เสนอนิยามใหม่

กวีพ่อทุกสถาบัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง