กวย


22

อวัยวะทรงกรวยในกางเกงของผู้ชาย

ไอ่หัวกวย


1

ครวยน่ะพูดง่ายๆ

พ่องกวยกุด


เสนอนิยามใหม่

กวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง