นิยามที่ดีที่สุด
กวย

อวัยวะทรงกรวยในกางเกงของผู้ชาย


ไอ่หัวกวย

กวย

ครวยน่ะพูดง่ายๆ


พ่องกวยกุด