กวนเตรียน


1

เป็นคำผสมของ "กวนตีน" และ "เกรียน" เข้าไว้ด้วยกัน

อย่ามากวนเตรียน เคยอยู่ดีๆแล้ววูบป่ะ


เสนอนิยามใหม่

กวนเตรียน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง