นิยามที่ดีที่สุด
กวนทีน

กวนทีนตามจริงแล้วคือกวนตีนแต่พูดแบบสุภาพคือ


กวนทีน อ๊ รู้ป่ะ