นิยามที่ดีที่สุด
กวนส้นตีน

กวนส้นตีน คือการเอากวนไปกวนๆที่ส้นตีนคนอื่น และทำให้คนอื่นโมโห


น่าส้นตรีนนน