กระแดะ


1

ดัดจริต ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ แก่แดด

อีนี่กระแดะ


เสนอนิยามใหม่

กระแดะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง