นิยามที่ดีที่สุด
การ์ด

การ์ด ถังแก๊ส


เห้ย! การ์ดมา