การ์ด


1

การ์ด ถังแก๊ส

เห้ย! การ์ดมา


เสนอนิยามใหม่

การ์ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง