นิยามที่ดีที่สุด
กรีณา

ควย กรีณา ไอสัส


ไอเหี้ยกรีณา