กรีณา


1

ควย กรีณา ไอสัส

ไอเหี้ยกรีณา


เสนอนิยามใหม่

กรีณา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง