นิยามที่ดีที่สุด
กระเด้า

หมายถึงการโยก(เย็ด)อวัยวะช่วงเอว(เพศ)อย่างเร็วหรือรุนแรง เช่น กระเด้ารัวๆ กระเด้าแรงๆ


พี่เด้าหนูแรงๆเรยหนิ