กระเด้า


10

หมายถึงการโยก(เย็ด)อวัยวะช่วงเอว(เพศ)อย่างเร็วหรือรุนแรง เช่น กระเด้ารัวๆ กระเด้าแรงๆ

พี่เด้าหนูแรงๆเรยหนิ


เสนอนิยามใหม่

กระเด้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง