นิยามที่ดีที่สุด
เกรด

ตัวเลขทศนิยม 2 ตำแหน่งที่สามารถทำให้ชีวิตคุณจบได้ทันที่ที่เจอ
ซึ่งเกรดเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ 4.00 แต่มีบุคคลบางจำพวกได้ 3.9 ร้องห่มร้องไห้ปางตายราวกับว่าเกรดแม่งเต็มที่ 100


ก. เห้ยยย มึงได้เกรดเท่าไหร่วะะะะ
ข.สัสกุได้น้อยว่ะ
ก.ได้เท่าไหร่อิเหี้ยยย
ข.3.98
ก.ใช่ๆ น้อยว่ะกุได้ 4.00

เป็นต้น